Sinh nhật SHB

SINH NHẬT SHB

  • Kích thước backdrop 2,5 x 4,5m
  • Viền bóng nghệ thuật
  • Màu sắc: có thể thay đổi theo yêu cầu
  • Thiết kế backdrop chủ đề theo yêu cầu
  • 2 hastag cầm tay
  • Số tuổi bằng hộp đèn
Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon