Showing 1–12 of 13 results

Tổng hợp các phụ kiện bán lẻ khác

  • Bơm tay
  • Cuộn dây kết bóng
  • Keo dán
  • Chữ tên để bàn
  • Rèm kim tuyến
  • Mũ sinh nhật
  • Dây chữ HPBD
  • Khung ảnh

Giúp cho công việc setup tiệc sinh nhật thật đơn giản và nhanh chóng

Phụ kiện sinh nhật bán lẻ

Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Bơm tay

25.000 17.000
Out of stock

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Bơm tay – PK6

15.000

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Chữ xốp

14.000
Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Cuộn dây kết bóng nghệ thuật

12.000 8.000

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Dây chữ Happy Birthday

40.000
Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Dây cờ chữ Happy Birthday

45.000 40.000
Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Dây cờ tam giác ép kim

45.000 40.000
Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Dây kim tuyến đuôi bóng

8.000 6.000

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Dây sao

30.000
Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Keo dán bóng chuyên dụng

8.000 6.000

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Mũ sinh nhật ép kim

12.000
Sale!

PHỤ KIỆN BÁN LẺ KHÁC

Rèm kim tuyến – PK1

40.000 30.000