Showing all 11 results

Bảng thông tin lưu lại những dấu ấn của bé
– Con cao bao nhiêu cm ? Nặng bao nhiêu kg ?
– Con đã làm được gì ? gọi baba, hôn gió, chu miệng,…
– Con thích những gì ? thích được đi chơi, thích ăn bimbim,…
Ghi lại những lời chúc và mong muốn của bố mẹ

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin Baby Boss

210.000
Giảm giá!

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin cho bé gái – TKBTT01

180.000 160.000
180.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin cô tiên xanh

185.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin Cua

170.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin Dollar

180.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin Donald

190.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin hoàng tử

240.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin Ngọc Hân

170.000

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Bảng thông tin Xuân Bách

200.000