Set Chibi 4

250,000

Set Chibi 4

Set Chibi 4a :

  • 1 chibi 60cm
  • 1 cây welcome / số tuổi
  • 1 hashtag cầm tay
  • 1 chibi 30cm
  • 1 chibi 35cm

Set Chibi 4b

  • 1 chibi lớn 80cm
  • 1 cây welcome / số tuổi
  • 1 hashtag cầm tay
  • 1 chibi 35cm

Hàng thiết kế vui lòng đặt trước bạn nhé !

Set Chibi 4

250,000

Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon