Happy Birthday vàng gold

Happy Birthday vàng gold

  • Viên bóng 2,5m
  • Happy birthday và phụ kiện
  • Bóng bay trần
  • Bóng bay lơ lửng
  • Bóng bay tim sao
  • Bóng trang trí có đế
  • Bóng sàn
  • Bóng Jumbo ghi theo yêu cầu

Màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu, không phát sinh chi phí

Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon