Happy Birthday Ba Hiệp

Happy Birthday ba Hiệp

  • Happy birthday và phụ kiện
  • Chữ tên treo, số tuổi
  • Bóng bay trần
  • Bóng bay lơ lửng
  • Bóng bay tim sao
  • Bóng trang trí có đế
  • Bóng sàn

Có thể đặt thêm bóng lớn Jumbo ghi tên theo yêu cầu

Màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu, không phát sinh chi phí

Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon