Chữ xốp

12.000

Chữ xốp

Cắt chữ theo yêu cầu

Có sẵn chữ tên, phủ nhũ kim tuyến đủ màu