Set trang trí đơn giản 06

210,000

Set  trang trí đơn giản 06

  • 1 dây chữ hpbd
  • 1 bộ hpbd
  • 1 dây led
  • 1 trăng bạc
  • 4 sao tim to
  • 4 sao vừa
  • 20 bóng trắng xanh
  • 1 bơm tay

Tặng 1 keo chuyên dụng

Trạng thái bóng chưa bơm

Set trang trí đơn giản 06
Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon