Set bóng xe 02

153,000

set bóng Xe 02

Bao gồm :

  • 2 bóng hình xe
  • 1 bộ HPBD
  • 1 bóng vương niệm
  • 3 sao trung
  • 1 số tuổi nhỏ
  • 15 bóng tròn
  • 1 bơm tay
  • 1 keo silicon

Trạng thái bóng: chưa bơm

Set bóng xe 02
Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon