Set bóng đơn giản 07

260,000

Set bóng đơn giản 07

Bao gồm :

  • 1 bộ bóng HPBD
  • 1 bộ dây chữ HPBD
  • 2 tim khuyết
  • 3 sao lớn
  • 1 tim lớn
  • 6 sao trung
  • chữ Love liền
  • Combo chai và ly
  • 20 bóng tròn trắng
  • 1 cuộn keo

Trạng thái bóng: chưa bơm

Set bóng đơn giản 07
Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon