Ken – Anh Quân is turning One

Ken – Anh Quân is turning One

BAO GỒM :

  • 2 tấm backdrop 1m6 x 2m4 và 1m1 x 2m1
  • 1 chibi lớn
  • 3 chibi nhỏ
  • 4 hashtag cầm tay
  • chibi hổ lớn
  • tấm bạt trải nền
  • Viền bóng nghệ thuật

Liên hệ : 0931929333 / 0774470726 để được thiết kế theo yêu cầu

Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon