Fomex 3ly ( kích thước A4 A3 A2 )

8,000

Fomex 3ly ( kích thước A4 A3 A2… )

Có nhiều loại kích thước

  • A4 : 210 x 297 mm : 8.000 Vnd
  • A3 : 297 x 420 mm : 12.000 Vnd
  • A2 : 420 x 594 mm : 22.000 Vnd
  • 60cm x 1m2 : 55.000 Vnd
  • 1m2 x 1m2 ( nửa tấm ) : 105.000 Vnd
  • 1m2 x 2m4 : 195.000 Vnd

Với số lượng nhiều và kích thước khác vui lòng liên hệ trực tiếp khách nhé !

Fomex 3ly ( kích thước A4 A3 A2 )

8,000

Cát nghe ạ !
icons8-exercise-96 chat-active-icon