Theo những thông tin bạn cung cấp, tôi xin tư vấn như sau:

theo nội dung điều khoản thanh toán mà hai bên đã thỏa thuận:

“Bên B xuất hoá đơn GTGT cho bên A thanh toán 100% giá trị sau 30 ngày hoặc đối trừ vật tư hàng hoá do hai bên thoả thuận”

Trong điều khoản trên, hai bên đã không thỏa thuận thời điểm bắt đầu tính thời điểm tính ngày thanh toán.  Với nội dung điều khoản như trên, họ cãi như vậy không sai.

Chắc hẳn, bên B soạn hợp đồng rồi đưa cho bên A xem xét, ký. Do chủ quan mà bên A không để ý mặc dù ý chí cho rằng: sau 30 ngày kể từ khi ký kết hoặc khi giao hàng,….bên B phải thanh toán cho bên A. Nhưng bên A không nghĩ như vậy, cố tình quy định điều khoản như thế này. 

Tuy nhiên, để tháo gỡ vấn đề này, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

theo quy định pháp luật thưng mại chưa điều chỉnh do các bên đã thỏa thuận vẻ thời hạn thanh toán.

Bạn phải căn cứ vào luật Dân sự để giải quyết nội dung hợp đồng:

Quy thành hai khả năng sau:

– Căn cứ điều 137, 138 để lập luận điều khoản thanh toán này vô hiệu. Khi chứng minh được theo căn cứ này, bạn sử dụng điều 55 luật thương mại để buộc bên kia B thanh toán theo quy định này.

– Căn cứ điều 409 giải thích hợp đồng để buộc hai bên phải ngồi lại với nhau để thỏa thuận về thời hạn thanh toán hợp đồng.

Do không có hợp đồng và công văn qua lại, văn bản thỏa thuận tiền hợp đồng giữa hai bên nên tôi không thể tư vấn thêm cho bạn được.

Các bên có tranh chấp có thể giải quyết bằng thương lượng là tốt nhất.

Chính vì thế, bên A nên gửi đề nghị yêu cầu bên B thương lượng lại điều khoản này theo hướng mà tôi đã tư vấn cho bạn, nếu bên B nhất quyết không đồng ý thỏa thuận lại hoặc không chấp nhận thanh toán thì bạn nên tìm đến Luật sư để giải quyết vụ án kinh tế này.