Backdrop Gala Dinner công ty – TKBD3

50.000

Backdrop Gala Dinner công ty – TOKYO S3

Kích thước : 2,5m x 3m

Chất liệu : in bạt

Bảng giá

  • Thiết kế : 50.000 VND
  • Thi công hoàn thiện và trang trí bóng : 1.450.000 VND